A Sikerélmény- Központú Zeneoktatás képességfejlesztő hatása

A SIKERÉLMÉNY-KÖZPONTÚ ZENEOKTATÁS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ HATÁSA

A TUDÁS A JÖVŐ! A JÓ KÉPESSÉG KIALAKÍTÁSA A TUDÁS ZÁLOGA!

ISMERJÜK MEG A LEGJOBB KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TITKÁT!

A világon egyedülálló BAccordLOGic©® zeneoktatási program minden területen kifejti képességfejlesztő hatását. Ez a különleges rendszer 3 éves kortól hangszeren zenélteti a gyerekeket.

A zene valóságos csodaszer a gyermeki agy fejlődése szempontjából, úgy növeszti a gyermek agyát, miként a testmozgás az izmokat. Tudományos eredmények, melyek a HANGSZERES zeneoktatás fontosságára hívják fel a figyelmet.

1. A gyermekkorban átélt zenei élmények fejlesztik az érzelmi intelligenciát és érzékenységet.

2. A hangszeren tanuló gyerek agya másként növekszik, mint nem muzsikáló társaiké, a zene fogékonyabbá teszi az agyat az új ismeretek befogadására.

3. A hangszeren tanuló gyerekeknek nagyobb mértékben nőttek motorikus idegpályáik és halló-idegpályáik.

4. Jobban fejlődik a memóriájuk. A hangszeres játékhoz szükséges motoros és koncentrációs képességek komolyan igénybe veszik a memóriát, valamint a feladatmegoldó és összpontosítási képességet.

5. BAccordLOGic©® zeneoktatási módszerrel tanuló gyerekek esetében javult a szem - a két kéz mozgáskoordinációja, valamint a gyerekek koncentráció képessége és a memóriája is. (Nemzetközi Pető Intézet kutatási eredmény)

6. A hangszeres zenetanulás hatással van az agyra, javítja a beszéd- és idegen nyelvi készségeket.

7. A hangszeres zenetanulás fejleszti a koncentrációt és a logikát.

8. Fejleszti az énképet és az önbizalmat.

9. Fejleszti a kreativitást.

10. A hangszeres zenetanulás kisgyermekkorban az I.Q. szint emelésének legjobb módszere.

(A hangszerest azért emeltem ki, mert az ének központú zeneoktatás ezeket a pozitív eredményeket nem produkálja, sőt a gyermekek nagyobb százalékánál inkább károkat okoz. Magyarországon nagyon fontos azt hangsúlyozni azt, hogy az iskolákban az ének központú zeneoktatást meg kell változtatni. Át kell alakítani hangszeres és ének oktatássá.)  

Mire képes a BAccordLOGic©® zeneoktatási program?

1. Egyszerű: olyan egyszerű, hogy már a 3 éves gyerekek zenélnek vele, de Mindazok a felnőttek is, akik a nulláról kezdik a zenetanulást.

2. Gyors: olyan gyors, hogy az első órán kivétel nélkül mindenki hangszeren játszik.

3. Hatékony: Olyan hatékony, hogy a zeneelméleti fogalmakat 12X gyorsabban meg lehet tanulni és gyakorlatban alkalmazni.

4. Sikerélmény központú: Bevezeti a tanulókat a zenélés örömteli állapotába.

5. A BAccordLOGic©® programmal tanulók korábban kezdik a hangszeres képzést.

6. Korszerű: A legmodernebb technológiákkal oktatjuk a tanulókat.

7. Nagyon sok játék és ötlet van a programban, ez azt eredményezi, hogy megszeretik a zenét.

8. Rövid idő alatt megtanulnak kottát olvasni. A tanulók a speciális kották segítségével már a legelső órán, hangszeren játszanak, gyorsan tanulnak és kb. egynegyed idő alatt elérik azt a szintet, amit az eddig ismert módszerekkel el lehet érni.

9. Olyan gyerekek is tudnak zenei sikerélményhez jutni a program által, akik nem rendelkeznek ének tehetséggel és jó zenei adottságokkal. Ebbe beletartoznak a fogyatékkal élők is.

10. A jelrendszerbe a zeneelmélet alapjai, összefüggései lettek lekódolva, így a gyerekeknek olyan zenelogika épül be a fejükbe, ami kitörölhetetlen zenei alaptudást teremt meg a jelenlegi és a következő generáció számára. (Transzponálás, hangközök, hármashangzatok, skálák, összhangzattan.)

11. Gyermeki gondolkodáshoz, logikához igazítja és könnyen felfogható jelrendszerbe tömöríti a bonyolult zenei fogalmakat. Néhány szín, szám és forma segítségével könnyedén össze lehet állítani a zeneelmélet alapjait. Pl., ha a 12 hangra felépítünk minden hármashangzatot, - ami 144 hang kombinációját jelenti-, azt csupán 4 modellel meg lehet tanítani, akár óvodás gyerekekkel is.

12. A BAccordLOGic©® zeneoktatási program képes minden nemzet számára egységes zeneoktatási rendszert létrehozni. Az egységes zeneoktatás nagyon jó lehetőséget biztosít közös projektek megvalósítására és zenei találkozók megszervezésére. Ez a módszer kiválóan alkalmas arra, hogy különböző nemzetekből álló csoportok zenéljenek együtt.

13.  A BAccordLOGic©® zeneoktatási program képes a csoportos hangszeres zeneoktatásra, valamint a táv, illetve internetes oktatásra is. Ezért képes a XXI. században megvalósítani, hogy legyen „a zene mindenkié”.

Miben rejlik a BAccordLOGic©® zeneoktatási program sikere?

1. A BAccordLOGic©® módszer sikere az egyszerű jelrendszerében rejlik. Olyan jelrendszert sikerült megalkotni, amit már a bölcsődések is megértenek a világ minden táján. Tanítunk külföldi gyerekeket, akik nem tudnak magyarul, de a magyar gyermekdalokat, népdalokat, rajzfilm slágereket már hangszeren játsszák.

2. A jelrendszer lekódolja a világon eddig kialakult összes zeneoktatási módszert, ezért benne található a Kodály módszer, az Orff módszer és minden zeneelméleti összefüggés, ami évezredek óta kialakult a zene fejlődése során.

3. Ez az oktatási program egyedülálló a világon és új lehetőséget nyújt a pedagógusok, szülők és a gyermekek számára. A szín-számkódos kottákból már az első órán zenélnek a gyerekek és a zenei alapokat mesékkel, játékokkal, színekkel, számokkal, formákkal tanulják.

4. Zeneoktatásunk célja a korai sikerélmény megvalósítása és a zene megszerettetése.

5. A módszer egyszerűsége és gyakorlatiassága mindenki számára érthetővé és valódi élménnyé teszi a zenetanulást.

Kutatók bizonyítási eredményei, amelyek a hangszeres zeneoktatás fontosságát bizonyítják!

A gyermekkorban átélt zenei élmények fejlesztik az érzelmi intelligenciát és érzékenységet, amennyiben pedig ez az élmény rendszeres, úgy később a zenei nevelés szempontjából is nagyon fontos készségek fejlődnek ki a kisgyerekekben. A zenetanuló gyerek agya másként növekszik, mint nem muzsikáló társaiké, a zene fogékonyabbá teszi az agyat az új ismeretek befogadására.

A bostoni Harvard Medical School (a Harvard Egyetem posztgraduális orvosi képzést nyújtó intézménye) kutatócsapata tett ilyen megállapítást a Journal of Neuroscience című tudományos szakfolyóirat által közölt tanulmányában. Kutatásukban hatéves gyerekekre összpontosítottak. Olyan gyerekek, akik korábban nem tanultak zenét, másfél évig zongoraleckéket kaptak. Mindegyik gyermek agyát megvizsgálták MRI (mágneses magrezonancia-képalkotáson alapuló) - készülékkel a tanfolyam előtt és után. 

A zeneórákra járó gyerekek agya másként alakult e másfél év alatt, mint a zenét nem tanuló egyívásúaké, nagyobb mértékben nőttek motorikus idegpályáik és halló-idegpályáik.

Egy másik kutatásban Laurel Trainor, a McMaster Egyetem vezető kutatója az agy elektromos és mágneses jeleit vizsgálta, és elemzése során rájött, hogy a zenei tréningben részesült egyének agya jobban szerepel a hangfelismerő teszteken, mint a zenei képzettség nélkülieké. A kutató szerint már egy- vagy kétévnyi zenetanulás is komolyan javíthatja a memóriát és a koncentrációképességet. "A hangszeres játékhoz szükséges motoros és koncentrációs képességek komolyan igénybe veszik a memóriát, valamint a feladatmegoldó és összpontosítási képességet" - nyilatkozta Dr. Trainor.

1995-ben Gottfried Schlaug agykutató vizsgálta a zenetanulásnak az agy jobb és bal féltekéjében játszott szerepét. http://kapcsolat.hu/blog/kultura/7902-zene-es-az-agy

Megállapította, hogy a zenetanulás a gyermekeknél erősítheti a jobb és a bal agyfélteke közötti kapcsolatot, valamint, hogy a zenészek esetében általában megvastagszik az agy kéregteste, amely információs szupersztrádaként funkcionál a két agyfélteke között. Schlaug és kollégái ezt azzal magyarázták, hogy a zenetanulás révén megszaporodnak az idegsejtek közötti kapcsolatok.

Gottfried Schlaug - aki jelenleg a Harvardi Orvosegyetem professzora - és kollégái vizsgálódásaikba 31 gyereket vontak be.

http://index.hu/tudomany/znth080424/ http://erkelamicegled.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=788410

http://www.ma.hu/tudomany/221084/Okosabb_lesz_a_gyerek_ha_zenet_tanul

A kutatók elvégezték a gyerekek agyának részletes mágnesesrezonancia-vizsgálatát hatéves korukban, majd három évvel később. Az eredeti csoportból hat gyermek szorgalmasan gyakorolt: a két vizsgálat között eltelt három év során hetente legkevesebb két és fél órát szenteltek a zenének. Ezeknél, a muzsikuspalántáknál a kéregtest azon része, amely a két agyfélteke mozgástervező régióit kötötte össze, körülbelül 25 százalékkal növekedett az agy átlagos térfogatához képest. Azoknál a gyerekeknél viszont, akik hetente csak egy-egy órát gyakoroltak, valamint akik felhagytak a zenetanulással, nem mutatták ki ezt a növekedést. A sokat gyakorló gyerekek esetében javult a két kéz mozgáskoordinációja is. Az összes gyerek "kétkezes" hangszeren, például zongorán vagy hegedűn játszott.

A zene fejleszti a nyelvi készséget, segíti a tanulást   

https://m.nyest.hu/hirek/a-zene-fejleszti-a-nyelvi-keszseget-segiti-a-tanulast

A hangszeres zenetanulás hatással van az agyra, javíthatja a beszéd- és idegennyelvi készségeket. A feltételezések ellenére kevés bizonyítékot találtak eddig arra, hogy a zene hallgatása javít az agyi kapacitásunkon, ám a Northwestern University kutatóinak áttekintő elemzése arra utal, hogy a hangszeres zenélés jót tesz számos más kommunikációs készségnek is, beleértve a nyelvet, beszédet, memóriát és figyelmet. Nina Kraus, a más tanulmányokból származó adatok egyik elemzője elmondta, hogy zenetanulás közben olyan összeköttetések alakulnak ki az agyban az idegsejtek között, melyek az emberi kommunikáció más területein is fontosak. Mint a szerzők tanulmányukban írják, a zenei képzés hatása azt jelzi, hogy – a fizikai mozgás és annak testi fittségre gyakorolt befolyásához hasonlóan – a zene olyan erőforrás lehet, amely a hallásra vonatkozó fittségre hangolja az agyat, és emiatt a társadalomnak felül kellene vizsgálnia a zene szerepét az egyéni fejlődésben.

Kraus úgy véli, hogy a zenei hangok tanulása növeli az agy alkalmazkodási és változási képességét, valamint lehetővé teszi, hogy az idegrendszer olyan mintázatokat alakítson ki, melyek fontosak a tanulásban. A Nature Reviews Neuroscience című szakfolyóiratban közzétett tanulmány az elmúlt években lefolytatott, a zenetanulás idegrendszerre gyakorolt hatásaira összpontosító kutatásokat tekintette át. A kutatók hangsúlyozták, hogy komolyabb befektetésre lenne szükség, hogy az iskolai oktatás része legyen a zenei képzés is.

A gyermekkori zenetanulás időskorban is nagyon kifizetődő!

A kitartó hangszeres gyakorlással töltött gyermekéveknek köszönhetően időskorban is sokkal fittebb marad az ember agya, függetlenül attól, hogy felnőttként tovább folytatta-e zenélést – állítják a szakemberek.

„Mivel a hangszertanulás sok évnyi gyakorlással és tanulással jár együtt, ezért valószínűleg olyan alternatív agyi kapcsolatokat hoz létre, amelyek ellensúlyozni tudják az öregedéssel együtt járó kognitív hanyatlást” – magyarázta a kutatást vezető Brenda Hanna-Pladdy, a University of Kansas Medical Center munkatársa.

Az Amerikai Pszichológiai Egyesület gondozásában megjelenő tanulmány hetven egészséges, azonos iskolai végzettséggel és fizikai állapottal bíró, 60 és 83 éves kor közötti felnőtt bevonásával készült. A résztvevőket három – zenei képzettséggel nem rendelkező, egy és kilenc év közötti zenei tapasztalattal bíró és legalább tíz évig hangszeren tanuló – csoportba osztották. A zenei képzettséggel bírók mindegyike amatőr zenész volt és átlagosan tízévesen kezdett el zenélni: több mint a felük zongorázott, egynegyedük fafúvós, néhányan pedig vonós hangszereken játszottak. 

A Neuropsychology című folyóiratban megjelent eredmények szerint a leghosszabb ideig hangszeren tanuló alanyok teljesítettek a legjobban a kognitív képességeket – tér-vizuális memóriát, kognitív rugalmasságot, az agy új információk feldolgozására való képességét és a tárgyak neveinek felidézését – vizsgáló teszteken. Őket a közepes képzettségű zenészek, majd a zenei képzettséggel nem rendelkezők    követték.

A fiatalkori hangszertanulás jótékony hatásai akkor is biztosan jelentkeznek, ha valaki felnőttként már felhagyott a gyakorlással. „A korábbi tanulmányok és a saját eredményeink alapján úgy véljük, hogy mind a zenéléssel töltött évek száma, mind a tanulás megkezdésének az ideje is kritikus jelentőségű” – hangsúlyozta Hanna-Pladdy.

Idézetek:

„Van valami végtelenül csodálatos a zenében. A szavak is bámulatra méltóak, de a zene még náluk is csodálatosabb. Nem úgy hat a gondolatainkra, ahogyan a szavak teszik; egyenesen a szívünket és szellemünket szólítja meg, lelkünk legbelső magját és gyökerét. A zene megnyugtató és egyszerre felkavaró; nemes érzelmeket ébreszt; könnyekké olvaszt bennünket, nem is értjük miképp. Magában álló nyelvezet, a maga módján éppoly tökéletes, mint a szavak, a beszéd, és épp oly fenséges, épp oly áldott…”   Charles Kingsley

"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." 

"Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember... Jó mérnök, vegyész stb.

"...a zeneképzést tulajdonképpen már az óvodában kell elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit korán idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán meginduló alapos munkával válhat eredményessé." 

(Nyilatkozat a "Fiatalok" című lapban, 1941)

"A gyermek ne fogalmakat, definíciókat gyűjtsön, hanem zenekincset.”

"Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját... Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége."  (Gyermekkarok, 1929) Kodály Zoltán

A BAccordLOGic©® Zeneoktatási programmal - Kodály Zoltánt idézve - nem „gyötrelem, hanem gyönyörűség” a zenetanulás. Készen állunk a zeneoktatás megreformálására. Rendelkezünk a metodikai rendszer felépítésével, amit 3 éves kortól óvodások, iskolások és felnőttek zenei képzésére dolgoztunk ki. 2 zeneelméleti oktató könyv és 8 gyakorló füzet áll a tanárok és a gyerekek rendelkezésére. Fejlesztettünk egy új zeneoktató szoftvert, amivel az ország leghátrányosabb területein is óvónők, tanítók, tanárok, zenetanárok, szülők, rövid továbbképzése után a programmal gyerekek tömegét képesek Sikerélmény-központú zeneoktatásban részesíteni. Balogh Zsuzsa és Gábor.